Hladinová služba

V kurzu hladinové služby se účastníci praktickou formou naučí aplikovat preventivní opatření a řešit krizové situace, které vyplývají z rizik spojených s pohybem u přírodních vodních ploch, včetně aktivit spojených s vodními sporty. Účastníci kurzu jsou připravováni rozpoznávat nebezpečné situace, seznámí se s principy sebezáchrany, záchrany ze břehu, ale také se záchranou osobním zásahem či pomocí plavidel. Účastníci si osvojí lanové techniky využitelné při záchranném zásahu nebo zajištění akcí.

Současně nabízíme služby spojené s přípravou k získání průkazu Vůdce malého plavidla kategorie S a M, včetně výcviku a OPD – ověření praktických dovedností.

Kurz je určen všem zájemcům o problematiku vodní záchrany na klidné vodě. Je vhodný zejména pro osoby pohybující se v souvislosti s výkonem svého povolání nebo zájmové činnosti v blízkosti větších přírodních vodních ploch. Těmi jsou například pracovníci půjčoven plavidel a jiných rekreačních i sportovních provozoven, ale i trenéři jachtingu, veslování, dračích lodí nebo třeba nebo paddleboardu či dalších sportů. Kurz je doporučen také pro příslušníky HZS, PČR nebo zdravotnické záchranáře v oblastech s velkými vodními plochami.

Kurz je současně koncipován jako dílčí část přípravy pro Autorizované zkoušky NSK Záchranář na volné vodě

Podmínkou pro přijetí na kurz je minimální věk 18 let a dobrý zdravotní stav. Od uchazeče se očekává výborná plavecká zdatnost a fyzická i psychická připravenost. Je doporučena alespoň základní zkušenost s ovládáním pádlovacích, veslovacích i motorových plavidel a plachetnic, a také znalost základních uzlů a lanových technik.

Kurz je koncipován dle požadavku a zkušeností účastníků obvykle jako dvou až třídenní výcvik v oblasti některé z větších přírodní vodní ploch, přehradních nádrží, přičemž převážná část výcviku je vedena prakticky, s důrazem na modelové situace a kasuistiky.

Účastník kurzu by měl zvládat dílčí techniky vodní záchrany nejméně v rozsahu kvalifikace Plavčík.

Program nabízí zejména nácvik technik sebezáchrany a záchrany na klidné vodě. Obsah kurzu vychází z vybraných kritérií autorizované zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací Záchranář na volné vodě, týkajících se klidných vod. Mezi tématy jsou například:

 • komunikace i radiokomunikace a součinnost v záchranném týmu včetně složek IZS
 • rozšířená první pomoc včetně základních život zachraňujících úkonů dle aktuálních doporučení
 • záchranné techniky pro vodní prostředí přírodních vodních ploch
 • techniky stabilizace tonoucího s poraněnou páteří s využitím pomůcek pro fixaci páteře
 • hydrologie stojatých vod
 • potápění se základní potápěčskou výstrojí a problematika potápění s přístrojem se zaměřením na potápěčské nehody
 • ovládání plavidla bez vlastního pohonu i plavidla s vlastním pohonem na vodních plochách, včetně plachetnic a SUP
 • využívání motorových plavidel pro záchranu a technickou pomoc
 • zajištění sportovních a dalších akcí na hladině či ve vodním prostředí

Kurz je určen všem zájemcům o problematiku vodní záchrany na klidné vodě. Je vhodný zejména pro osoby pohybující se v souvislosti s výkonem svého povolání nebo zájmové činnosti v blízkosti větších přírodních vodních ploch. Těmi jsou například pracovníci půjčoven plavidel a jiných rekreačních i sportovních provozoven, ale i trenéři jachtingu, veslování, dračích lodí nebo třeba nebo paddleboardu či dalších sportů. Kurz je doporučen také pro příslušníky HZS, PČR nebo zdravotnické záchranáře v oblastech s velkými vodními plochami.

Kurz je současně koncipován jako dílčí část přípravy pro Autorizované zkoušky NSK Záchranář na volné vodě

Podmínkou pro přijetí na kurz je minimální věk 18 let a dobrý zdravotní stav. Od uchazeče se očekává výborná plavecká zdatnost a fyzická i psychická připravenost. Je doporučena alespoň základní zkušenost s ovládáním pádlovacích, veslovacích i motorových plavidel a plachetnic, a také znalost základních uzlů a lanových technik.

Kurz je koncipován dle požadavku a zkušeností účastníků obvykle jako dvou až třídenní výcvik v oblasti některé z větších přírodní vodní ploch, přehradních nádrží, přičemž převážná část výcviku je vedena prakticky, s důrazem na modelové situace a kasuistiky.

Účastník kurzu by měl zvládat dílčí techniky vodní záchrany nejméně v rozsahu kvalifikace Plavčík.

Program nabízí zejména nácvik technik sebezáchrany a záchrany na klidné vodě. Obsah kurzu vychází z vybraných kritérií autorizované zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací Záchranář na volné vodě, týkajících se klidných vod. Mezi tématy jsou například:

 • komunikace i radiokomunikace a součinnost v záchranném týmu včetně složek IZS
 • rozšířená první pomoc včetně základních život zachraňujících úkonů dle aktuálních doporučení
 • záchranné techniky pro vodní prostředí přírodních vodních ploch
 • techniky stabilizace tonoucího s poraněnou páteří s využitím pomůcek pro fixaci páteře
 • hydrologie stojatých vod
 • potápění se základní potápěčskou výstrojí a problematika potápění s přístrojem se zaměřením na potápěčské nehody
 • ovládání plavidla bez vlastního pohonu i plavidla s vlastním pohonem na vodních plochách, včetně plachetnic a SUP
 • využívání motorových plavidel pro záchranu a technickou pomoc
 • zajištění sportovních a dalších akcí na hladině či ve vodním prostředí