Nabízíme konzultace, nezávislé posouzení provozu k vyhodnocení rizik.

Provádíme komplexní audit i odborná vyjádření či znalecké posudky. 

Specializujeme se především na provozy bazénů, koupališť a aquaparků. Provádíme  revize či tvorbu souvisejících provozních dokumentů – Návštěvní a Provozní řád,  Plán pro normální provoz a Plán pro nebezpečí.

Doporučíme a zajistíme odborné školení personálu.

Nabízíme zejména:

  • základní kurzy první pomoci
  • certifikované kurzy první pomoci včetně AED (Automatizovaný Externí Defibrilátor)
  • kurzy Zdravotník zotavovacích akcí (akreditace MŠMT)
  • kurzy první pomoci pro autoškoly či technické provozy a stavby
  • kurzy pro praktické lékaře či dentální praxe
  • kurzy pro obsluhu Baby Boxu
  • a další