Základy první pomoci

Cíl kurzu

Základní kurz první pomoci připraví účastníky poskytovat první pomoci při život ohrožujících stavech. Skládá se z několika modulů, které je možné realizovat samostatně, ale také různě kombinovat:

  • Základní neodkladná resuscitace (BLS – basic life support) – účastníci se naučí rozpoznat náhlou zástavu oběhu a jsou vyškoleni v provánění kvalitní kardiopulmonální resuscitace.
  • Bezpečné ovládání AED (automatizovaný externí defibrilátor) – frekventanti jsou detailně seznámeni s přístrojem AED a jeho bezpečnou obsluhou.
  • Závažné stavy – účastníci se dozví o některých závažných až život ohrožujících stavech a naučí se základní postupy první pomoci před příjezdem profesionálních zachránců.

Pro koho je kurz určen

Základní kurzy první pomoci jsou určeny všem zájemcům o tuto problematiku, kteří se chtějí naučit pomoci v akutním ohrožení zdraví. Kurz je vhodný také pro různé pracovní kolektivy, kdy je možné jej přizpůsobit na míru nebo například pro autoškoly.

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu záleží na zvolených modulech, obvykle je realizován v rozsahu 3-8 hodin v rámci jednoho dne.

Obsah kurzu

Obsahem je výuka první pomoci podle aktuálních doporučení s důrazem na praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.