Hladinová služba

Naučíte se předcházet a řešit krizové situace, které vyplývají z rizik spojených s pohybem u přírodních vodních ploch.

Zjistit více

Divoká voda

Naučíte se reagovat na nebezpečné situace, záchranu ze břehu, ale i záchranu osobním zásahem či za pomocí plavidla.

Zjistit více

Volná voda

Vodní záchranář vykonává dozor vodních ploch a toků a zajišťuje tak prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví a majetku.

Zjistit více