Společnost BALIC, s.r.o. – Basic Lifesaving Competence

Společnost BALIC, s.r.o. – Basic Lifesaving Competence se již od roku 2007 zabývá vzdělávací činností a outdoorovými aktivitami. Jsme akreditovaným zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Autorizovanou osobou Národní soustavy kvalifikací. Organizujeme rekvalifikační kurzy, akreditované programy a autorizované zkoušky i základní kurzy pro širokou veřejnost, firmy či školy.

Zaměřujeme se především na kurzy v oblasti první pomoci a specializované kurzy záchrany, které zahrnují jak kompletní spektrum v rámci činností spojených s vodním prostředím, tak i další kurzy pro specifické podmínky a činnosti, včetně výcviků pro složky IZS. Organizujeme kurzy i aktivity v oblasti sportu a vzdělávání se zaměřením na péči o děti. Poskytujeme odborné poradenství a mentoring v oblasti působnosti soudního znalce pro BOZP/Sport/Vodní záchrana / www.znalec-vodnizachrana.cz

Naši lektoři jsou specialisté a profesionálové v daném oboru. Výuka je založena na jejich zkušenostech s bohatou praxí, včetně lektorské i publikační činnosti.

Jedná se zejména o zdravotnické záchranáře, lékaře, specialisty IZS, absolventy tělovýchovných fakult a instruktory sportovních činností i psychology, či fyzioterapeuty.

Díky zastoupení v regionech Čechy, Morava i Slezsko zajišťujeme svou činnost na území celé České republiky, ale i v zahraničí. Náš tým je tvořen specialisty z řad kmenových i externích pracovníků se smyslem pro skutečnou týmovou práci a trvalé sebezdokonalování. Práce je pro nás zábava a často i poslání.

Bezpečnost je pro nás prioritou, ať už se jedná o modelové situace v rámci kurzů záchrany, sportovní aktivity a kurzy i firemní akce.

Aktuální postupy – dodržujeme platné standardy resuscitační rady, ale i doporučené metodiky pro další činnosti.

Líbivé programy se snažíme vždy připravit na míru, neuznáváme akce „ze šuplíku“.

Inspiraci čerpáme nejen z dosavadních zkušeností, ale dáváme prostor i experimentům, se kterými přicházejí naši mladší kolegové.

Cena není určujícím faktorem kvality našich kurzů, snažíme se vždy vyjít maximálně vstříc jak komerčním subjektům tak i neziskovým organizacím a široké veřejnosti.

Baví nás naše práce, protože ji tak chceme a umíme dělat podle Komenského „škola hrou“ a nebojíme se spojit zábavu s výukou a naopak.

Aktivní účast je u nás pravidlem, neděláme „papírové“ kurzy bez patřičné kvalitní a plnohodnotné náplně.

Legrace má u nás vždy svoje místo…včetně černého humoru z terénu 🙂

Individuální přístup je vždy možný, hledáme potenciál u každého, protože víme, že každý je individualitou.

Cílem je spokojený klient. U kurzů první pomoci pak spokojený klient, který dokáže pomoci třeba i samotnému lektorovi. Proto to děláme.