Záchranářské minimum pro bazény a koupaliště

Základní kurz vodní záchrany pro pracovníky u bazénů v souladu s předpisy provozovatele, BOZP a normou ČSN EN 15288-2. Cílem kurzu je vybavit účastníky teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi nezbytnými pro součinnost při poskytování první pomoci v prostředí mělkého bazénu, rehabilitačních bazénů, wellness, apod. Tato kvalifikace nenahrazuje autorizované zkoušky Plavčík/Mistr plavčí.

Kurz Záchranářské minimum pro bazény a koupaliště je vhodný zejména pro ty, jejichž pracovní činnost se odehrává u bazénu do hloubky 1,6 metrů. Jedná se o pomocné či sezónní plavčíky, trenéry a instruktory plavání či vodních sportů nebo učitele tělesné výchovy a zdravotníky zotavovacích akcí. Je doporučen veškerému dalšímu personálu zařízení (pokladní, strojník, obsluha saun apod.). Ve specifických provozech je kurz doplněn o záchranu z větší hloubky (například pro atrakce Spacebowl).

Jedná se o kurz v rozsahu 16 hodin, který je obvykle realizován formou blokové výuky ve dvou po sobě následujících dnech.

Pro stálé zaměstnance doporučujeme rozsah kurzu 24 hod, odpovídající základnímu přípravnému kurzu pro kvalifikaci Plavčík.

Obsahem kurzu je výuka první pomoci (12 hod) podle aktuálních doporučení s důrazem na praktické osvojení dovedností. Součástí je dále nácvik základních technik vodní záchrany v mělkém bazénu (4 hod).

  • základy neodkladné první pomoci – přivolání pomoci a součinnost se ZZS
  • BLS (Basic Life Support) + AED – postupy KPR dospělého i dětí dle platných doporučení – Guidelines Evropské resuscitační rady
  • krvácení, vybrané úrazy a poranění páteře, vybrané závažné stavy
  • legislativa a povinnosti týkající se provozu bazénů
  • prevence a základy vodní záchrany

Znalosti účastníků jsou ověřeny praktickým předvedením a konzultacemi. Při 24h kurzu i písemným testem. Účastník  získá osvědčení dokládající absolvování kurzu v daném rozsahu.

Dle standardu Aliance instruktorů vodní záchrany, i v souladu s BOZP na pracovišti,  je doporučeno realizovat každoročně doškolení v poskytování neodkladné první pomoci a v oblasti vodní záchrany.

Kurz Záchranářské minimum pro bazény a koupaliště je vhodný zejména pro ty, jejichž pracovní činnost se odehrává u bazénu do hloubky 1,6 metrů. Jedná se o pomocné či sezónní plavčíky, trenéry a instruktory plavání či vodních sportů nebo učitele tělesné výchovy a zdravotníky zotavovacích akcí. Je doporučen veškerému dalšímu personálu zařízení (pokladní, strojník, obsluha saun apod.). Ve specifických provozech je kurz doplněn o záchranu z větší hloubky (například pro atrakce Spacebowl).

Jedná se o kurz v rozsahu 16 hodin, který je obvykle realizován formou blokové výuky ve dvou po sobě následujících dnech.

Pro stálé zaměstnance doporučujeme rozsah kurzu 24 hod, odpovídající základnímu přípravnému kurzu pro kvalifikaci Plavčík.

Obsahem kurzu je výuka první pomoci (12 hod) podle aktuálních doporučení s důrazem na praktické osvojení dovedností. Součástí je dále nácvik základních technik vodní záchrany v mělkém bazénu (4 hod).

  • základy neodkladné první pomoci – přivolání pomoci a součinnost se ZZS
  • BLS (Basic Life Support) + AED – postupy KPR dospělého i dětí dle platných doporučení – Guidelines Evropské resuscitační rady
  • krvácení, vybrané úrazy a poranění páteře, vybrané závažné stavy
  • legislativa a povinnosti týkající se provozu bazénů
  • prevence a základy vodní záchrany

Znalosti účastníků jsou ověřeny praktickým předvedením a konzultacemi. Při 24h kurzu i písemným testem. Účastník  získá osvědčení dokládající absolvování kurzu v daném rozsahu.

Dle standardu Aliance instruktorů vodní záchrany, i v souladu s BOZP na pracovišti,  je doporučeno realizovat každoročně doškolení v poskytování neodkladné první pomoci a v oblasti vodní záchrany.