Záchranářské minimum pro bazény a koupaliště

Cíl kurzu

Základní kurz vodní záchrany pro pracovníky u bazénů v souladu s BOZP a normou ČSN EN 15288-2. Cílem kurzu je vybavit účastníky teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi nezbytnými pro součinnost při poskytování první pomoci v prostředí mělkého bazénu, rehabilitačních bazénů, wellness, apod. Tato kvalifikace nenahrazuje autorizované zkoušky Plavčík/Mistr plavčí.

Pro koho je kurz určen

Kurz Záchranářské minimum pro bazény a koupaliště je vhodný zejména pro ty, jejichž pracovní činnost se odehrává u bazénu do hloubky 1,6 metrů, například pro pomocné či sezónní plavčíky, trenéry a instruktory plavání či vodních sportů nebo učitele tělesné výchovy a zdravotníky zotavovacích akcí. Je doporučen veškerému dalšímu personálu zařízení (pokladní, strojník, obsluha saun apod.)

Podmínky pro přijetí do kurzu jsou stanoveny provozovatelem či zaměstnavatelem, avšak je doporučen minimální věk 18 let a dobrý zdravotní stav a zvládnutí základních plaveckých dovedností.

Rozsah kurzu

Jedná se o kurz v rozsahu 16 hodin, který je obvykle realizován formou blokové výuky ve dvou po sobě následujících dnech.

Obsah kurzu

Obsahem kurzu je výuka první pomoci (12 hod) podle aktuálních doporučení s důrazem na praktické osvojení dovedností. Součástí je dále nácvik základních technik vodní záchrany v mělkém bazénu (4 hod).

  • základy neodkladné první pomoci – přivolání pomoci a součinnost se ZZS
  • BLS + AED – postupy KPR dospělého i dětí dle platných doporučení – Guidelines
  • krvácení, vybrané úrazy a poranění páteře, vybrané závažné stavy
  • legislativa a povinnosti týkající se provozu bazénů
  • prevence a základy vodní záchrany

Ukončení kurzu

Znalosti účastníků jsou ověřeny praktickým předvedením a konzultacemi. Účastník  získá osvědčení dokládající absolvování kurzu v daném rozsahu.

Dle standardu Asociace instruktorů vodní záchrany je doporučeno realizovat každoročně doškolení v poskytování neodkladné první pomoci a v oblasti vodní záchrany.