Záchrana na ledu

Cílem kurzu záchrana na ledu je zejména prevence a nácvik řešení krizových situací. Účastníci si prakticky vyzkouší sebezáchranu, ale i záchranu z ledu za použití speciálních i improvizovaných záchranných prostředků. Pozornost je věnována také prevenci při pohybu na zamrzlé vodní ploše a důležitou součástí kurzu je i vzájemná výměna zkušeností.

Kurz je určen především zájemcům z řad složek IZS, zejména hasičům, policistům prvosledových složek, vodním záchranářům i studentům záchranářství nebo krizového řízení.

Jedná se o základní kurz v rozsahu jednoho a půl dne, kdy první část je věnována teoretické přípravě a zbývající praktickému nácviku záchrany a sebezáchrany přímo na zamrzlé vodní ploše.  Dle požadavku  je možné navázat na specializační program pro organizovanou skupinu v celkovém rozsahu 3 dny.

Teoretická příprava v rozsahu jedné třetiny kurzu je zaměřena na prevenci a první pomoc v souvislosti s pohybem v chladném prostředí. Zbývající část výcviku probíhá v prostředí zamrzlé vodní plochy, kde si účastníci prakticky vyzkouší pohyb a záchranu na zamrzlé vodní ploše. Mezi tématy jsou například:

  • problematika hypotermie a omrzlin
  • zásady a nácvik pohybu po zamrzlé vodní ploše
  • nácvik sebezáchrany v případě proboření do ledu
  • praktický nácvik a zdokonalování technik záchrany osob z ledové plochy
  • záchrana bez pomůcek pro práci na vodě
  • součinnost mezi složkami IZS

Kurz je určen především zájemcům z řad složek IZS, zejména hasičům, policistům prvosledových složek, vodním záchranářům i studentům záchranářství nebo krizového řízení.

Jedná se o základní kurz v rozsahu jednoho a půl dne, kdy první část je věnována teoretické přípravě a zbývající praktickému nácviku záchrany a sebezáchrany přímo na zamrzlé vodní ploše.  Dle požadavku  je možné navázat na specializační program pro organizovanou skupinu v celkovém rozsahu 3 dny.

Teoretická příprava v rozsahu jedné třetiny kurzu je zaměřena na prevenci a první pomoc v souvislosti s pohybem v chladném prostředí. Zbývající část výcviku probíhá v prostředí zamrzlé vodní plochy, kde si účastníci prakticky vyzkouší pohyb a záchranu na zamrzlé vodní ploše. Mezi tématy jsou například:

  • problematika hypotermie a omrzlin
  • zásady a nácvik pohybu po zamrzlé vodní ploše
  • nácvik sebezáchrany v případě proboření do ledu
  • praktický nácvik a zdokonalování technik záchrany osob z ledové plochy
  • záchrana bez pomůcek pro práci na vodě
  • součinnost mezi složkami IZS