Základy záchrany na zamrzlé vodní ploše

Cíl kurzu

Cílem kurzu záchrana ze zamrzlé vodní hladiny je zejména nácvik řešení krizových situací při prolomení ledu nad vodní hladinou. Účastníci si prakticky vyzkouší sebezáchranu, ale i záchranu z ledu za použití speciálních i improvizovaných záchranných prostředků. Pozornost je věnována také prevenci při pohybu na zamrzlé vodní ploše a důležitou součástí kurzu je i vzájemná výměna zkušeností.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen především zájemcům z řad složek IZS, zejména hasičům a vodním záchranářům.

Rozsah kurzu

Jedná se o kurz v rozsahu jednoho a půl dne, kdy první část je věnována teoretické přípravě a zbývající praktickému nácviku záchrany a sebezáchrany přímo na zamrzlé vodní ploše.  

Obsah kurzu

Teoretická příprava v rozsahu jedné třetiny kurzu je zaměřena na prevenci a první pomoc v souvislosti s pohybem v chladném prostředí. Zbývající část výcviku probíhá v prostředí zamrzlé vodní plochy, kde si účastníci prakticky vyzkouší pohyb a záchranu na zamrzlé vodní ploše. Mezi tématy jsou například:

  • problematika hypotermie a omrzlin
  • zásady a nácvik pohybu po zamrzlé vodní ploše
  • nácvik sebezáchrany v případě proboření do ledu
  • praktický nácvik a zdokonalování technik záchrany osob z ledové plochy
  • záchrana bez pomůcek pro práci na vodě
  • součinnost mezi složkami IZS