Specializovaný kurz první pomoci v terénu

Cíl kurzu

Kurz připravuje účastníky na poskytování první pomoci ve specifickém prostředí. Pořádáme zejména kurzy první pomoci u vody či v horském prostředí v létě nebo v zimě. Účastníci se dozví specifika a rozdíly zdravotnické, ale také technické první pomoci v terénu. 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny nadšence, kteří se nebojí absolvovat kurz v terénu. Je vhodný zejména pro ty, kteří se v terénu (u vody či na horách) pohybují častěji, ať už jako turisté či pracovně.  

Podmínkou přijetí do kurzu je dobrý zdravotní stav, minimálně 18 let a alespoň základní znalost daného prostředí.

Rozsah kurzu

Jedná se obvykle o víkendový kurz v daném terénu.

Obsah kurzu

Obsahem kurzu je výuka první pomoci podle aktuálních doporučení s důrazem na praktické osvojení dovedností. Součástí je nácvik technik technické záchrany a první pomoci v daném prostředí.

  • základy PP, přivolání pomoci, součinnost s IZS
  • BLS postupy dle platných doporučení
  • krvácení, vybrané úrazy a poranění páteře
  • specifika záchrany v daném terénu
  • technická první pomoc

Ukončení kurzu

Kurz ukončíme společnou fotografií a dobrým pocitem.