Specializační kurzy první pomoci v terénu

Kurz připravuje účastníky na poskytování první pomoci ve specifickém prostředí. Pořádáme tyto kurzy zejména na zakázku pro organizované skupiny. Jedná se o první pomoc u vody či v horském prostředí, v létě nebo v zimě, “medicína divočiny” pro cestovatele a jachtaře,  zaměření na sporty a specifické činnosti včetně bojové medicíny. 

Účastníci se dozví specifika a rozdíly zdravotnické, ale také technické první pomoci v terénu nebo nestandardních podmínkách včetně možností improvizace.

Kurz je určen pro všechny nadšence a dobrodruhy, kteří se nebojí absolvovat kurz v nekomfortním prostředí. Je vhodný zejména pro ty, kteří se v terénu (u vody, na moři či na horách) pohybují častěji, ať už jako turisté či pracovně.  

Tento kurz nabízíme rovněž pro pracovní kolektivy nebo organizované skupiny i jako prožitkový formou modelových situací v terénu, případně doplněné dalším outdoorovým programem.

Podmínkou přijetí do kurzu je dobrý zdravotní stav, minimálně 18 let a alespoň základní znalost daného prostředí.

Jedná se obvykle o víkendový kurz na míru. Dle požadavku zahrnuje i dílčí části kurzu přežití.

Obsahem kurzu je výuka první pomoci podle aktuálních doporučení s důrazem na praktické osvojení dovedností. Součástí je nácvik technik technické záchrany a první pomoci v daném prostředí, včetně improvizovaných postupů.

  • základy PP, přivolání pomoci, součinnost se záchrannými složkami
  • BLS postupy dle platných doporučení
  • krvácení, vybrané úrazy a poranění páteře
  • specifika záchrany v daném prostředí
  • technická první pomoc a nouzové postupy

Kurz ukončíme předaným certifikátem, společnou fotografií a dobrým pocitem z posunutí vlastních hranic. Nenahraditelným bonusem jsou nové zkušenosti a přátelé.

Kurz je určen pro všechny nadšence a dobrodruhy, kteří se nebojí absolvovat kurz v nekomfortním prostředí. Je vhodný zejména pro ty, kteří se v terénu (u vody, na moři či na horách) pohybují častěji, ať už jako turisté či pracovně.  

Tento kurz nabízíme rovněž pro pracovní kolektivy nebo organizované skupiny i jako prožitkový formou modelových situací v terénu, případně doplněné dalším outdoorovým programem.

Podmínkou přijetí do kurzu je dobrý zdravotní stav, minimálně 18 let a alespoň základní znalost daného prostředí.

Jedná se obvykle o víkendový kurz na míru. Dle požadavku zahrnuje i dílčí části kurzu přežití.

Obsahem kurzu je výuka první pomoci podle aktuálních doporučení s důrazem na praktické osvojení dovedností. Součástí je nácvik technik technické záchrany a první pomoci v daném prostředí, včetně improvizovaných postupů.

  • základy PP, přivolání pomoci, součinnost se záchrannými složkami
  • BLS postupy dle platných doporučení
  • krvácení, vybrané úrazy a poranění páteře
  • specifika záchrany v daném prostředí
  • technická první pomoc a nouzové postupy

Kurz ukončíme předaným certifikátem, společnou fotografií a dobrým pocitem z posunutí vlastních hranic. Nenahraditelným bonusem jsou nové zkušenosti a přátelé.