Minimum

Cílem je naučit se teoretické znalosti i praktické dovednosti nezbytné k poskytování první pomoci a základů vodní záchrany v podmínkách wellness, mělkých hotelových bazénů a koupališť.

Zjistit více

Plavčík

Plavčík, má autorizované zkoušky a vykonává dohled / dozor nad provozem bazénů, koupališť a aquaparků, zajišťuje prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví klientů zařízení.

Zjistit více

Mistr plavčí

Mistr plavčí, má autorizované zkoušky. Řídí a kontroluje dohled / dozor nad provozem, zajišťuje prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví klientů zařízení. Vede a vzdělává nižší kvalifikace.

Zjistit více

Ledy

Teoretické osvojení a praktické nácviky sebezáchrany a záchrany z ledu za použití speciálních i improvizovaných záchranných prostředků. Kurz zahrnuje i problematiku hypotermie.

Zjistit více

Hladinová služba

Základní nebo přípravný kurz, pro rizika a záchranu v podmínkách přírodních vodních ploch i zajištění akcí. Příprava vůdců plavidel, vedení i využívání motorových plavidel k záchraně.

Zjistit více

Divoká voda

Základní nebo přípravný kurz, pro rizika a záchranu v podmínkách tekoucích vod a povodňových stavů i zajištění akcí. Zahrnuje záchranu ze břehu, osobní zásah i vedení a využití plavidla k záchraně.

Zjistit více

Volná voda

Záchranář na volné vodě má autorizované zkoušky a je oprávněn vykonávat dozor vodních ploch a toků. Zajišťuje prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví a majetku, včetně asistencí a komerčních akcí. 

Zjistit více