Mistr plavčí

Cílem kurzu je připravit účastníky k vykonání autorizované zkoušky a získání kvalifikace Mistr plavčí dle Národní soustavy kvalifikací. Mistr plavčí je určen i jako vedoucí pracovník na bazénech, koupalištích a aquaparcích s větším počtem plavčíků. Zajišťuje pak zejména řízení a kontrolu vykonávání dozoru nad provozem i řízení a zajištění prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení. V případě potřeby řídí záchrannou akci, provádí záchranu tonoucích a poskytování neodkladné předlékařské první pomoci.

Kvalifikace je standardně určena pro samostatnou činnost u bazénu do hloubky 4m. Ve specifických provozech je pak kvalifikace doplněna kurzem o záchranu z větší hloubky (hlubší bazény, potápěčská jáma apod.).

Kurz je koncipován jako příprava uchazečů o autorizovanou zkoušku Mistr plavčí. Podmínkami pro zájemce o autorizovanou zkoušku jsou minimální věk 18 let a dobrý zdravotní stav. Uchazeč musí zvládat na dobré úrovni plavecký způsob prsa i kraul. Současně musí zvládat orientaci a plavání pod vodou, základy nádechového potápění a záchrany z hloubky 4m na konci kurzu.

Doporučujeme k nástupu předchozí praxi na pozici plavčíka minimálně 1 rok.

Jedná se o přípravný kurz v celkovém rozsahu nejméně 30 hodin, včetně seznámení s potápěčskými nehodami a záchranou přístrojového potápěče. Výuka probíhá blokovou formou obvykle ve třech po sobě následujících dnech, kterým předchází vstupní lekce s plaveckými testy a potápěním.

Prezenční výuka je doplněna o samostudium včetně samostatné přípravy a zpracování seminární práce k zajištění organizace a bezpečnosti provozu.  Předpokládá se individuální plavecký trénink i fyzická příprava frekventantů před kurzem či samotnými zkouškami.

Obsahem kurzu je výuka první pomoci podle aktuálních doporučení s důrazem na praktické osvojení dovedností a modelové situace i kasuistiky. Výuka základních a rozšířených technik vodní záchrany, potápění, plavání pod vodou a záchrana potápěče z hloubky.  Přibližně polovina výuky je realizována přímo v bazénu, kde probíhá nácvik záchranných technik s modelovými situacemi v reálném prostředí. Obsah kurzu koresponduje s požadavky kvalifikačního standardu Mistr plavčí dle NSK.

Mezi hlavní témata patří:

 • přivolání pomoci, součinnost se ZZS
 • řízení a organizace záchranných činností v týmu zachránců z pozice vedoucího směny – Mistra plavčího
 • BLS – postupy KPR dospělého i dětí dle platných doporučení – Guidelines
 • obsluha AED a dalších základních pomůcek pro resuscitaci
 • krvácení, vybrané úrazy a poranění páteře
 • poskytování předlékařské první pomoci při vybraných stavech ohrožujících život nebo zdraví osob
 • záchrana tonoucího v prostředí mělkého i hlubokého bazénu s využitím pomůcek
 • potápění se základní potápěčskou výstrojí a mimořádné stavy při potápění s přístrojem
 • záchrana přístrojového potápěče v prostředí hlubokého bazénu
 • techniky stabilizace tonoucího s poraněnou páteří, včetně použití páteřní desky – řízení záchrany
 • problematika nádechového potápění se základní potápěčskou výstrojí
 • problematika barotraumat při plaveckých činnostech a nádechovém potápění
 • legislativa a povinnosti týkající se provozu bazénů – Návštěvní řád, Provozní řád, Plán pro normální provoz a plán pro nebezpečí (traumaplán)
 • dohled nad provozem, zajišťování prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků v souladu s ČSN EN 15288
 •  
 • řízení a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení v kooperaci s vedením provozovatele
 • příprava a doškolení nižších kvalifikací a týmové souhry

Po absolvování kurzu (nebo individuální přípravě) je možné vykonat autorizovanou zkoušku dle hodnotícího standardu NSK v souladu s platnými právními předpisy. Zkouška se skládá ze dvou částí, praktické a teoretické i písemných testů. Úspěšným absolvováním zkoušky získá uchazeč profesní kvalifikaci Mistr plavčí.

Platnost kvalifikace není časově omezena, ale je doporučeno každoroční periodické doškolení a přezkoušení každé 2 roky.

Národní kvalifikace – Mistr plavčí
Národní soustava povolání – Mistr plavčí
Vodní záchranářská služba – živnost vázaná

Kvalifikace Mistr plavčí opravňuje k získání Živnosti vázané – Vodní záchranářská činnost, tedy i k výkonu odpovědné osoby nebo komerčním činnostem v podmínkách bazénů, koupališť a aquaparků.

Kurz je koncipován jako příprava uchazečů o autorizovanou zkoušku Mistr plavčí. Podmínkami pro zájemce o autorizovanou zkoušku jsou minimální věk 18 let a dobrý zdravotní stav. Uchazeč musí zvládat na dobré úrovni plavecký způsob prsa i kraul. Současně musí zvládat orientaci a plavání pod vodou, základy nádechového potápění a záchrany z hloubky 4m na konci kurzu.

Doporučujeme k nástupu předchozí praxi na pozici plavčíka minimálně 1 rok.

Jedná se o přípravný kurz v celkovém rozsahu nejméně 30 hodin, včetně seznámení s potápěčskými nehodami a záchranou přístrojového potápěče. Výuka probíhá blokovou formou obvykle ve třech po sobě následujících dnech, kterým předchází vstupní lekce s plaveckými testy a potápěním.

Prezenční výuka je doplněna o samostudium včetně samostatné přípravy a zpracování seminární práce k zajištění organizace a bezpečnosti provozu.  Předpokládá se individuální plavecký trénink i fyzická příprava frekventantů před kurzem či samotnými zkouškami.

Obsahem kurzu je výuka první pomoci podle aktuálních doporučení s důrazem na praktické osvojení dovedností a modelové situace i kasuistiky. Výuka základních a rozšířených technik vodní záchrany, potápění, plavání pod vodou a záchrana potápěče z hloubky.  Přibližně polovina výuky je realizována přímo v bazénu, kde probíhá nácvik záchranných technik s modelovými situacemi v reálném prostředí. Obsah kurzu koresponduje s požadavky kvalifikačního standardu Mistr plavčí dle NSK.

Mezi hlavní témata patří:

 • přivolání pomoci, součinnost se ZZS
 • řízení a organizace záchranných činností v týmu zachránců z pozice vedoucího směny – Mistra plavčího
 • BLS – postupy KPR dospělého i dětí dle platných doporučení – Guidelines
 • obsluha AED a dalších základních pomůcek pro resuscitaci
 • krvácení, vybrané úrazy a poranění páteře
 • poskytování předlékařské první pomoci při vybraných stavech ohrožujících život nebo zdraví osob
 • záchrana tonoucího v prostředí mělkého i hlubokého bazénu s využitím pomůcek
 • potápění se základní potápěčskou výstrojí a mimořádné stavy při potápění s přístrojem
 • záchrana přístrojového potápěče v prostředí hlubokého bazénu
 • techniky stabilizace tonoucího s poraněnou páteří, včetně použití páteřní desky – řízení záchrany
 • problematika nádechového potápění se základní potápěčskou výstrojí
 • problematika barotraumat při plaveckých činnostech a nádechovém potápění
 • legislativa a povinnosti týkající se provozu bazénů – Návštěvní řád, Provozní řád, Plán pro normální provoz a plán pro nebezpečí (traumaplán)
 • dohled nad provozem, zajišťování prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků v souladu s ČSN EN 15288
 •  
 • řízení a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení v kooperaci s vedením provozovatele
 • příprava a doškolení nižších kvalifikací a týmové souhry

Po absolvování kurzu (nebo individuální přípravě) je možné vykonat autorizovanou zkoušku dle hodnotícího standardu NSK v souladu s platnými právními předpisy. Zkouška se skládá ze dvou částí, praktické a teoretické i písemných testů. Úspěšným absolvováním zkoušky získá uchazeč profesní kvalifikaci Mistr plavčí.

Platnost kvalifikace není časově omezena, ale je doporučeno každoroční periodické doškolení a přezkoušení každé 2 roky.

Národní kvalifikace – Mistr plavčí
Národní soustava povolání – Mistr plavčí
Vodní záchranářská služba – živnost vázaná

Kvalifikace Mistr plavčí opravňuje k získání Živnosti vázané – Vodní záchranářská činnost, tedy i k výkonu odpovědné osoby nebo komerčním činnostem v podmínkách bazénů, koupališť a aquaparků.