Divoká voda

Cíl kurzu

V kurzu vodní záchrany na divoké vodě se účastníci praktickou formou naučí předcházet a řešit krizové situace, které vyplývají z rizik spojených s pohybem na tekoucí vodě. Současně se seznámi s mimořádnýmu událostmi – povodňovými stavy. Účastníci kurzu jsou připravováni rozpoznávat nebezpečné situace, seznámí se s principy sebezáchrany, záchrany ze břehu, ale také se záchranou osobním zásahem či pomocí plavidla. Účastníci si osvojí lanové techniky využitelné při zásahu na tekoucí vodě.

Součástí kurzu je zdokonalování vedení pádlovacích plavidel, především tedy vícemístných nafukovacích.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem zájemcům o problematiku vodní záchrany na tekoucí vodě. Je vhodný pro vodáky, instruktory či pedagogy, ale také pro příslušníky složek IZS. Jde o doporučenou základní kvalifikaci pro všechny vyznavače vodní turistiky, trenéry a závodníky vodáckého sportu, současně pak i jako příprava pro autorizované zkoušky NSK Instruktor / Instruktorka vodní turistiky.

Podmínkou pro přijetí na kurz je minimální věk 18 let a dobrý zdravotní stav. Od uchazeče se očekává dobrá plavecká zdatnost a fyzická i psychická připravenost. Je doporučena zkušenost s ovládáním pádlovacích plavidel alespoň na toku úrovně Wildwasser/Wildwater II (WW II) a znalost základních uzlů a lanových technik.

Rozsah kurzu

Kurz je koncipován jako dvou až třídenní výcvik probíhající obvykle v bezpečném prostředí umělého kanálu Vodáckého centra v Českých Budějovicích. Převážná část výcviku je vedena prakticky s důrazem na modelové situace a kasuistiky.

Obsah kurzu

Program nabízí především nácvik technik sebezáchrany a záchrany na tekoucí vodě. Obsah kurzu vychází z vybraných kritérií autorizované zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací Záchranář na volné vodě týkajících se tekoucích vod. Mezi tématy jsou například:

  • prevence a plánování akcí na tekoucích vodách
  • hydrologie pro potřeby vodáků
  • lanové techniky pro vodní záchranu
  • sebezáchrana – techniky překonání vodního toku a plavání v proudu
  • záchrana ze břehu – použití záchranného pytlíku (házečky)
  • záchrana osobním zásahem – upoutaný zachránce
  • záchrana s využitím plavidla, upoutané plavidlo
  • zdokonalení vedení pádlovacích plavidel
  • první pomoc a KPR nejen pro vodáky, se zaměřením na specifika vodáckých akcí

Další informace