Divoká voda

Kurz na divoké vodě připraví účastníky praktickou formou řešit krizové situace, vyplývající z rizik spojených s pohybem na tekoucí vodě. Současně se seznámí s mimořádnými událostmi – povodňovými stavy. Účastníci kurzu jsou připravováni rozpoznávat nebezpečné situace, seznámí se s principy sebezáchrany, záchrany ze břehu, ale také se záchranou osobním zásahem či pomocí plavidla. Účastníci si osvojí lanové techniky využitelné při zásahu na tekoucí vodě.

Součástí kurzu je zdokonalování vedení pádlovacích plavidel, především tedy vícemístných nafukovacích.

Kurz je určen všem zájemcům o problematiku vodní záchrany na tekoucí vodě. Je vhodný pro vodáky, vodácké průvodce, instruktory či pedagogy, ale také pro příslušníky složek IZS. Jde o doporučenou základní kvalifikaci pro všechny vyznavače vodní turistiky, trenéry a závodníky vodáckého sportu, současně pak i jako příprava pro autorizované zkoušky NSK Instruktor / Instruktorka vodní turistiky.

Podmínkou pro přijetí na kurz je minimální věk 18 let a dobrý zdravotní stav. Od uchazeče se očekává výborná plavecká zdatnost a fyzická i psychická připravenost. Je doporučena zkušenost s ovládáním pádlovacích plavidel alespoň na toku úrovně Wildwasser/Wildwater II (WW II) a znalost základních uzlů i lanových technik.

Kurz je koncipován dle požadavku a zkušeností účastníků jako dvou až třídenní výcvik probíhající obvykle v bezpečném prostředí umělého kanálu Vodáckého centra v Českých Budějovicích. Převážná část výcviku je vedena prakticky s důrazem na modelové situace a kasuistiky.

Program nabízí především nácvik technik sebezáchrany a záchrany na tekoucí vodě. Obsah kurzu vychází z vybraných kritérií autorizované zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací Záchranář na volné vodě týkajících se tekoucích vod. Mezi tématy jsou například:

 • prevence a plánování akcí na tekoucích vodách
 • hydrologie pro potřeby vodáků
 • lanové techniky pro vodní záchranu
 • sebezáchrana – techniky překonání vodního toku a plavání v proudu
 • záchrana ze břehu – použití záchranného pytlíku (házečky)
 • záchrana osobním zásahem – upoutaný zachránce
 • záchrana s využitím plavidla, upoutané plavidlo
 • zdokonalení vedení pádlovacích plavidel
 • první pomoc a KPR nejen pro vodáky, se zaměřením na specifika vodáckých akcí

Kurz je určen všem zájemcům o problematiku vodní záchrany na tekoucí vodě. Je vhodný pro vodáky, vodácké průvodce, instruktory či pedagogy, ale také pro příslušníky složek IZS. Jde o doporučenou základní kvalifikaci pro všechny vyznavače vodní turistiky, trenéry a závodníky vodáckého sportu, současně pak i jako příprava pro autorizované zkoušky NSK Instruktor / Instruktorka vodní turistiky.

Podmínkou pro přijetí na kurz je minimální věk 18 let a dobrý zdravotní stav. Od uchazeče se očekává výborná plavecká zdatnost a fyzická i psychická připravenost. Je doporučena zkušenost s ovládáním pádlovacích plavidel alespoň na toku úrovně Wildwasser/Wildwater II (WW II) a znalost základních uzlů i lanových technik.

Kurz je koncipován dle požadavku a zkušeností účastníků jako dvou až třídenní výcvik probíhající obvykle v bezpečném prostředí umělého kanálu Vodáckého centra v Českých Budějovicích. Převážná část výcviku je vedena prakticky s důrazem na modelové situace a kasuistiky.

Program nabízí především nácvik technik sebezáchrany a záchrany na tekoucí vodě. Obsah kurzu vychází z vybraných kritérií autorizované zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací Záchranář na volné vodě týkajících se tekoucích vod. Mezi tématy jsou například:

 • prevence a plánování akcí na tekoucích vodách
 • hydrologie pro potřeby vodáků
 • lanové techniky pro vodní záchranu
 • sebezáchrana – techniky překonání vodního toku a plavání v proudu
 • záchrana ze břehu – použití záchranného pytlíku (házečky)
 • záchrana osobním zásahem – upoutaný zachránce
 • záchrana s využitím plavidla, upoutané plavidlo
 • zdokonalení vedení pádlovacích plavidel
 • první pomoc a KPR nejen pro vodáky, se zaměřením na specifika vodáckých akcí

Spolupráce s PČR

Středočeští policisté prochází školeními a specializačními kurzy, díky kterým dokáží v terénu zvládnout i "mimopolicejní" činnosti. Kromě např. poskytování první předlékařské pomoci či ovládání automatických externích defibrilátorů (AED) se nyní učí záchranu na vodě.