logo

Nabízíme tyto služby

REKVALIFIKACE A AKREDITOVANÉ KURZY

Autorizované zkoušky k profesním kvalifikacím, akreditované kurzy v rámci dalšího vzdělávaní profesních skupin pedagogů, zdravotních sester a fyzioterapeutů.

Číst dále

KURZY PRO FIRMY I VEŘEJNOST

Firemní vzdělávání, prožitkové kurzy a týmové programy. První pomoc a reálné modelové situace, specializační záchranářské kurzy.

Číst dále

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO DĚTI

Kurzy první pomoci a praktické záchrany, preventivní programy, prožitkové workshopy i soutěže pro školy, školky nebo tábory.

Číst dále

ZÁCHRANÁŘSKÉ ASISTENCE

Provádíme zdravotnické zajištění akcí, i ve specifickém prostředí (hory, vodní plochy/toky). Vedeme půjčovnu a prodej vybraného záchranářského vybavení.

Číst dále

PORADENSTVÍ A BEZPEČNOST SPORTOVIŠŤ

Nabízíme odborné poradenství k vybavení a zajištění bezpečnosti sportovišť, plaveckých bazénů i komerčních objektů dle platných norem.

Číst dále

B.O.K. - BALIC OUTDOOR KLUB

Organizujeme zájmové kroužky, výcviky a klubové akce v širokém spektru outdoorových aktivit pro děti, mládež i celé rodiny.

Číst dále

Podívejte se na foto z akcí. Outdoor, vzdělávání nebo firemní akce.

Fotogalerie

O nás

Jsme profesionální tým, na který se můžete vždy spolehnout. .

KDO JSME

Společnost BALIC, s.r.o. – Basic Lifesaving Competence se již od roku 2007 zabývá vzdělávací činností a outdoorovými aktivitami. Jsme akreditovaným zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. Organizujeme rekvalifikační kurzy, akreditované programy i základní kurzy pro širokou veřejnost, firmy či školy. 

Zaměřujeme se především na kurzy v oblasti první pomoci a specializované kurzy záchrany, které zahrnují jak kompletní spektrum v rámci činností spojených s vodním prostředím, tak i další kurzy pro specifické podmínky a činnosti včetně výcviků pro složky IZS. Organizujeme kurzy i aktivity v oblasti sportu a vzdělávání se zaměřením na péči o děti. Poskytujeme odborné poradenství a mentoring.

Naši lektoři jsou specialisté v daném oboru s bohatou praxí, lektorskou a publikační činností. Jedná se zejména o lékaře, zdravotnické záchranáře, specialisty IZS, psychology, fyzioterapeuty, absolventy tělovýchovných fakult a instruktory sportovních činností.

Díky zastoupení v regionech Čechy a Morava, spolu s řadou externích spolupracovníků, zajišťujeme svou činnost na území celé České republiky, ale i v zahraničí. Náš tým je tvořen specialisty z řad kmenových i externích pracovníků se smyslem pro skutečnou týmovou práci a trvalé sebezdokonalování. 

NAŠE ZÁSADY

Bezpečnost – je pro nás prioritou, ať už se jedná o modelové situace v rámci kurzů záchrany, tak i u všech sportovních aktivit a kurzů i firemních akcí.

Aktuální postupy – dodržujeme platné standardy resuscitační rady v rámci výuky první pomoci, ale i doporučené metodiky pro další činnosti a sportovní kurzy.

Líbivé  programy se snažíme vždy připravit na míru, neuznáváme akce z „šuplíku“.

Inspiraci čerpáme nejen z dosavadních zkušeností ale dáváme prostor i experimentům, se kterými přicházejí naši mladší kolegové.

Cena není určujícím faktorem kvality našich kurzů, snažíme se vždy vyjít maximálně vstříc jak komerčním subjektům tak i neziskovým organizacím a široké veřejnosti tak, abychom odcházeli s pocitem dobře odvedené práce.

Baví nás naše práce, protože ji tak chceme a umíme dělat podle Komenského „škola hrou“ a nebojíme se spojit zábavu s výukou a naopak.

Aktivní účast je u nás pravidlem, neděláme „papírové“ kurzy bez patřičné kvalitní a plnohodnotné náplně.

Legrace má u nás vždy svoje místo…včetně černého humoru z terénu : )

Individuální přístup je vždy možný, hledáme potenciál u každého, protože víme, že každý je individualitou.

Cílem je spokojený klient. U kurzů první pomoci pak spokojený klient, který dokáže pomoci třeba i samotnému lektorovi. Proto to děláme.

Realizační tým

Seznamte se s námi.
Jan Sedláček

Jan Sedláček

Projektový manažer a instruktor specialista

Jan je absolventem FTVS UK, odborným garantem vodní záchrany, skipper, potápěč záchranář, skialpinista a horolezec. Jako letitý záchranář je lektorem první pomoci, AED a praktické záchrany. Na klíč zrealizuje jakoukoli firemní či outdorovou akci. 

 

Marek Vašák

Marek Vašák

Instruktor specialista a lektor první pomoci

Marek je absolvent LF UK s odbornou specializací Anesteziologie a resuscitace, je lékař ZZS a vodní záchranář. Naučí vás jak se zachovat při krizových situacích a jak správně poskytnout první pomoc na vodě, souši i na skále. A to s osobitým humorem 😉

Tomáš Stronček

Tomáš Stronček

Instruktor specialista, lektor první pomoci a outdoorových aktivit

Tomáš je absolvent vyšší zdravotnické školy - diplomovaný záchranář a instruktor VZS. Naučí vás první pomoci a akutní péči pro vodní i vysokohorské prostředí. Je lektorem outdoorových aktivit a skialpinismu.

Marie Stránská

Marie Stránská

Lektorka první pomoci a praktické záchrany

Maruška je absolventkou SZŠ v Praze a Slovenské zdravotnícké univerzity a 2.st. VŠ Sv.Alžběty. Je dlouholetou záchranářkou ZZS a operátorkou ZOS. Umí pomoci i po telefonu, ale je zkušenou lektorkou kurzů první pomoci, rozšířené první pomoci a akutní péče. 

Matěj Hříbal

Matěj Hříbal

Lektor první pomoci a praktické záchrany

Matěj je absolvent vyšší zdravotnické školy, diplomovaný záchranář, záchranář ZZS a člen Vodní záchranné služby. Naučí vás problematiku první pomoci a akutní péče ale i správně obsluhovat AED nebo jak postupovat v mimořádných situacích.

Adéla Černá

Adéla Černá

Instruktor specialista a lektor outdoorových aktivit

Adéla je absolventka VOŠ - fyzioterapeutka, závodní plavkyně a členka Vodní záchranné služby - lektorka specializačních kurzů vodní záchrany, kurzů plavání a sebezáchrany dětí. Připravuje outdoorové a survivalové programy na vodě i na souši.

Radek Turin

Radek Turin

Instruktor specialista a lektor první pomoci

Radek je diplomovaný zdravotnický záchranář, člen Vodní záchranné služby, potápěč CMAS **,  USLA ocean lifeguard. Naučí vás nejen vše potřebné kolem první pomoci a vodní záchrany, ale jako technik přednáší i problematiku BOZP a PO.

Jiří Jarkovský

Jiří Jarkovský

Instruktor specialista a lektor outdoorových aktivit

Jirka je absolvent ČVUT Praha, instruktor potápění a potápěč záchranář, lektor outdoorových aktivit pro vodní prostředí a specializačních kurzů. Naučí vás vnímat život pod vodou i jej zachytit na fotografii.

Jan Kolár

Jan Kolár

Lektor první pomoci a outdoorových aktivit

Honza je absolvent Slovenské zdravotnické univerzity s odborností urgentní péče, záchranář ZZS, člen VZS a potápěč CMAS∗∗, lektor přípravy SZP a řidičů ZS, specialista kurzů AED. Naučí vás základy první pomoci a pomoci při závažných stavech a to i při extrémních situacích.

Tomáš Běhounek

Tomáš Běhounek

Organizace akcí a lektor outdoorových aktivit

Tomáš je člen Vodní záchranné služby, instruktor záchrany na divoké vodě a zamrzlých vodních plochách, lektor hladinové služby a speciálních outdoorových aktivit. Přípraví vám outdoorový a teambuildingový program při kterém se rozhodně nudit nebudete.

Jiří Feix

Jiří Feix

Organizace akcí a lektor outdoorových aktivit

Jirka je dlouholetý člen SDH, lezec záchranář a instruktor lezení, lektor skialpinismu a lavinové i ledovcové záchrany. Dostanete se s ním nejen na skálu či slanit z mostu, ale provede vás i podzemím. Účastnil se povodní u nás i v Polsku a podílí se na specializačních kurzech vodní záchrany.

 

David Svoboda

David Svoboda

Organizace akcí a lektor outdoorových aktivit

David je absolvent PřF UK, záchranář II VZS, instruktor – záchranář na divoké vodě a cvičitel vodní turistiky, potápěč CMAS*, lektor speleologie a speciálních outdoorových aktivit, dlouholetý vedoucí vodních skautů. Podílí se na přípravě a realizaci outdoorových programů.

Filip Štupl

Filip Štupl

Organizace akcí a lektor outdoorových aktivit

Filip je absolventem VOŠ - fyzioterapeut. Žije outdoorem po celý rok a přináší do akcí vždy novou energii.  Podílí se na přípravě a realizaci outdoorových i firemních programů.

Ivo Danilevič

Ivo Danilevič

Organizace akcí a lektor outdoorových aktivit

Ivoš je absolvent FTVS UK, reprezentant a olympionik – pilot-trenér bobu, učitel plavání a bývalý reprezentant vodního záchranářského sportu, kapitán sportovních plachetnic, lektor nádechového potápění. Podílí se na realizaci outdoorových akcí.

Pavel Svoboda

Pavel Svoboda

Organizace akcí a lektor outdoorových aktivit

Pavel je absolvent PřF UK, člen VZS a vedoucí vodních skautů. Je lektorem záchrany na divoké vodě a cvičitel vodní turistiky, lektor speleologie a speciálních outdoorových aktivit. Podílí se na přípravě a realizaci outdoorových programů i kurzů první pomoci.

Marta Frydrychová

Marta Frydrychová

Lektorka PMV, správné manipulace, cvičení a plavání dětí

Marta je absolventkou Vysoké škola tělesné výchovy a sportu Palestra, obor  Sportovní a kondiční specialista. Je instruktorkou plavání a cvičení kojenců, batolat a předškoláků a pedagožkou volného času. Naučí vás jak vhodně podpořit všestranný vývoj dětí.

Ilona Špaňhelová

Ilona Špaňhelová

Lektorka vývojové psychologie

Ilona Špaňhelová je absolventkou FF UK, obor Psychologie. Vede soukromou praxi a vyučuje na 1. LF UK.  Naučí vás vše o psychickém vývoji a dozrávání dětí a principy efektivní komunikace. 

Tereza Nováková

Tereza Nováková

Lektorka kineziologie

Tereza je absolventka FTVS UK, obor fyzioterapie, PhD., kinantropologie. Je odbornou asistentkou Katedry fyzioterapie UK FTVS a členka České kineziologické společnosti. Znalosti základů kineziologie poutavě předá i laické veřejnosti.  

Martin Gregora

Martin Gregora

Lektor pediatrie

Martin Gregora je absolvent LF UK s atestací pediatrie I. a II stupně, primář dětského oddělení Nemocnice Strakonice, člen pracovní skupiny dětské endokrinologie MESPE. Naučí vás jak správně pečovat o dítě během prvních měsíců a let jeho života.

Radka Geffertová

Radka Geffertová

Lektor psychomotorického vývoje

Radka je absolventka FTVS UK, obor fyzioterapie se specializací na nemoci pohybového aparátu, sportovní rehabilitaci a zdravotní cvičení. Vede soukromou praxi. Seznámí vás s problematikou psychomotorického vývoje a základy fyzioterapie.

Naši partneři

Reference

ExxonMobil     Česká pojišťovna     GUMOTEX Rescue systems     Microsoft     Hard Rock Cafe     VOG     Trask Solutions     Harley’s Bar Praha    Dittmann Consulting     Aquapark Olomouc     Colins Jacht Club     Energie – stavební a báňská     Puncovní úřad     Harley Davidson Praha-Klasik Moto     Dentpro     Česká asociace dětské jógy     Aliance dětského plavání     Erpet Medical     BABYLON promotion service     Solar Turbines EAME     Sportovní areály města Kladno     Dentální centrum Podkovka     IMA Production     Etimos Human     Stem/Mark     Wellness Kuřim     Lafonte     Perfetti Van Melle     Cigler Marani Architects     Green Valley     Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra     Nutricia     Roche     NYS Škola jachtingu     Česká zemědělská univerzita – katedra sportu     Radisson Blu Alcron Praha     Agama diving     Marina Orlík     Hilton Praha     PPomoc ČR     Laickápomoc.cz     Základní a mateřské školy     Úřady Městských částí a obce     Hasičské záchranné sbory a SDH     Městské a obecní policie     a další …

Buďte s námi v kontaktu

Adresa

BALIC s.r.o. – Basic Lifesaving Competence

Internacionální 1225/19, 165 00 Praha 6

tel.: +420 777 158 767 , +420 603 244 100

e-mail: balic@balic.cz, info@balic.cz

IČ: 60199199 DIČ: CZ60199199

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 24940

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu 2900200111/2010

IBAN: CZ9020100000002900200111

SWIFT: FIOBCZPP

Navštivte nás také na facebooku:

face

KONTAKTUJTE NÁS

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Předmět

    Vaše zpráva