logo

Nabízíme tyto služby

REKVALIFIKAČNÍ A AKREDITOVANÉ KURZY

Rekvalifikační kurzy a autorizované zkoušky k profesním kvalifikacím, akreditované kurzy v rámci dalšího vzdělávaní profesních skupin pedagogů, zdravotních sester, fyzioterapeutů a dalších.

Číst dále

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE

Vzdělávací semináře pro firmy, školy, školky i veřejnost. Kurzy první pomoci a záchrany, sportovní kurzy a kurzy péče o děti. Veřejná cvičení a soutěže. Vzdělávací programy realizujeme i jako outdoorové či prožitkové.

Číst dále

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A AKCE

Firemní vzdělávání a akce, prožitkové kurzy a týmové programy pro pracovní kolektivy i neformální skupiny. Komplexní zajištění programů, eventových akcí i promo akcí v originálním pojetí.

Číst dále

ZÁCHRANÁŘSKÉ ASISTENCE

Nabízíme zdravotnické zajištění sportovních i společenských akcí na souši i ve specifickém prostředí (hory, vodní plochy a toky, atd.), odborné poradenství k vybavení a zajištění bezpečnosti sportovišť a komerčních objektů včetně realizace.

Číst dále

PŮJČOVNA A REVIZE

Zajišťujeme půjčovnu a prodej vybraného sportovního i záchranářského vybavení. Provádíme periodické prohlídky osobních ochranných prostředků (OOP) proti pádům z výšky a horolezecké výzbroje odborně způsobilou osobou.

Číst dále

B.O.K. - BALIC OUTDOOR KLUB

Organizujeme výcviky a klubové akce v širokém spektru outdoorových aktivit pro děti, mládež i celé rodiny. Vedeme zájmové kroužky a kurzy pro začátečníky i pokročilé, skupiny i jednotlivce, včetně seznamovacích a přípravných kurzů.

Číst dále

Podívejte se na foto z akcí. Outdoor, vzdělávání nebo firemní akce.

Fotogalerie

O nás

Jsme profesionální tým, na který se můžete vždy spolehnout. .

KDO JSME

Společnost BALIC, s.r.o. – Basic Lifesaving Competence se již od roku 2007 zabývá vzdělávací činností a outdoorovými aktivitami. Jsme akreditovaným zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. Organizujeme rekvalifikační kurzy, akreditované programy i základní kurzy pro širokou veřejnost, firmy či školy. 

Zaměřujeme se především na kurzy v oblasti první pomoci a specializované kurzy záchrany, které zahrnují jak kompletní spektrum v rámci činností spojených s vodním prostředím, tak i další kurzy pro specifické podmínky a činnosti včetně výcviků pro složky IZS. Organizujeme kurzy i aktivity v oblasti sportu a vzdělávání se zaměřením na péči o děti. Poskytujeme odborné poradenství a mentoring.

Naši lektoři jsou specialisté v daném oboru s bohatou praxí, lektorskou a publikační činností. Jedná se zejména o lékaře, zdravotnické záchranáře, specialisty IZS, psychology, fyzioterapeuty, absolventy tělovýchovných fakult a instruktory sportovních činností.

Díky zastoupení v regionech Čechy a Morava, spolu s řadou externích spolupracovníků, zajišťujeme svou činnost na území celé České republiky, ale i v zahraničí. Náš tým je tvořen specialisty z řad kmenových i externích pracovníků se smyslem pro skutečnou týmovou práci a trvalé sebezdokonalování. 

NAŠE ZÁSADY

Bezpečnost – je pro nás prioritou, ať už se jedná o modelové situace v rámci kurzů záchrany, tak i u všech sportovních aktivit a kurzů i firemních akcí.

Aktuální postupy – dodržujeme platné standardy resuscitační rady v rámci výuky první pomoci, ale i doporučené metodiky pro další činnosti a sportovní kurzy.

Líbivé  programy se snažíme vždy připravit na míru, neuznáváme akce z „šuplíku“.

Inspiraci čerpáme nejen z dosavadních zkušeností ale dáváme prostor i experimentům, se kterými přicházejí naši mladší kolegové.

Cena není určujícím faktorem kvality našich kurzů, snažíme se vždy vyjít maximálně vstříc jak komerčním subjektům tak i neziskovým organizacím a široké veřejnosti tak, abychom odcházeli s pocitem dobře odvedené práce.

Baví nás naše práce, protože ji tak chceme a umíme dělat podle Komenského „škola hrou“ a nebojíme se spojit zábavu s výukou a naopak.

Aktivní účast je u nás pravidlem, neděláme „papírové“ kurzy bez patřičné kvalitní a plnohodnotné náplně.

Legrace má u nás vždy svoje místo…včetně černého humoru z terénu : )

Individuální přístup je vždy možný, hledáme potenciál u každého, protože víme, že každý je individualitou.

Cílem je spokojený klient. U kurzů první pomoci pak spokojený klient, který dokáže pomoci třeba i samotnému lektorovi. Proto to děláme.

Realizační tým

Seznamte se s námi.
Jan Sedláček

Jan Sedláček

Projektový manažer a instruktor specialista

Jan je absolventem FTVS UK, odborným garantem vodní záchrany, skipper, potápěč záchranář, skialpinista a horolezec. Jako letitý záchranář je lektorem první pomoci, AED a praktické záchrany. Na klíč zrealizuje jakoukoli firemní či outdorovou akci. 

 

Marek Vašák

Marek Vašák

Instruktor specialista a lektor první pomoci

Marek je absolvent LF UK s odbornou specializací Anesteziologie a resuscitace, je lékař ZZS a vodní záchranář. Naučí vás jak se zachovat při krizových situacích a jak správně poskytnout první pomoc na vodě, souši i na skále. A to s osobitým humorem ;-)

Tomáš Stronček

Tomáš Stronček

Instruktor specialista, lektor první pomoci a outdoorových aktivit

Tomáš je absolvent vyšší zdravotnické školy - diplomovaný záchranář a instruktor VZS. Naučí vás první pomoci a akutní péči pro vodní i vysokohorské prostředí. Je lektorem outdoorových aktivit a skialpinismu.

Marie Stránská

Marie Stránská

Lektorka první pomoci a praktické záchrany

Maruška je absolventkou SZŠ v Praze a Slovenské zdravotnícké univerzity a 2.st. VŠ Sv.Alžběty. Je dlouholetou záchranářkou ZZS a operátorkou ZOS. Umí pomoci i po telefonu, ale je zkušenou lektorkou kurzů první pomoci, rozšířené první pomoci a akutní péče. 

Ondřej Novák

Ondřej Novák

Instruktor specialista a lektor outdoorových aktivit

Ondra je absolvent ČVUT Praha a člen VZS. Je instruktorem  pro volnou vodu i záchranu na zamrzlé vodní ploše, potápěč CMAS-ITD***, lektor vodní turistiky a sportovního lezení, lezec záchranář a instruktor speleo lezení. Naučí vás ovládat plavidla i specifika záchrany tekoucí na vodě i v horách.

Radek Turin

Radek Turin

Instruktor specialista a lektor první pomoci

Radek je diplomovaný zdravotnický záchranář, člen Vodní záchranné služby, potápěč CMAS **,  USLA ocean lifeguard. Naučí vás nejen vše potřebné kolem první pomoci a vodní záchrany, ale jako technik přednáší i problematiku BOZP a PO.

Adéla Černá

Adéla Černá

Instruktor specialista a lektor outdoorových aktivit

Adéla je absolventka VOŠ - fyzioterapeutka, závodní plavkyně a členka Vodní záchranné služby - lektorka specializačních kurzů vodní záchrany, kurzů plavání a sebezáchrany dětí. Připravuje outdoorové a survivalové programy na vodě i na souši.

Jiří Jarkovský

Jiří Jarkovský

Instruktor specialista a lektor outdoorových aktivit

Jirka je absolvent ČVUT Praha, instruktor potápění a potápěč záchranář, lektor outdoorových aktivit pro vodní prostředí a specializačních kurzů. Naučí vás vnímat život pod vodou i jej zachytit na fotografii.

Jan Kolár

Jan Kolár

Lektor první pomoci a outdoorových aktivit

Honza je absolvent Slovenské zdravotnické univerzity s odborností urgentní péče, záchranář ZZS, člen VZS a potápěč CMAS∗∗, lektor přípravy SZP a řidičů ZS, specialista kurzů AED. Naučí vás základy první pomoci a pomoci při závažných stavech a to i při extrémních situacích.

Matěj Hříbal

Matěj Hříbal

Lektor první pomoci a praktické záchrany

Matěj je absolvent vyšší zdravotnické školy, diplomovaný záchranář, záchranář ZZS a člen Vodní záchranné služby. Naučí vás problematiku první pomoci a akutní péče ale i správně obsluhovat AED nebo jak postupovat v mimořádných situacích.

Marta Frydrychová

Marta Frydrychová

Lektorka PMV, správné manipulace, cvičení a plavání dětí

Marta je absolventkou Vysoké škola tělesné výchovy a sportu Palestra, obor  Sportovní a kondiční specialista. Je instruktorkou plavání a cvičení kojenců, batolat a předškoláků a pedagožkou volného času. Naučí vás jak vhodně podpořit všestranný vývoj dětí.

Tereza Nováková

Tereza Nováková

Lektorka kineziologie

Tereza je absolventka FTVS UK, obor fyzioterapie, PhD., kinantropologie. Je odbornou asistentkou Katedry fyzioterapie UK FTVS a členka České kineziologické společnosti. Znalosti základů kineziologie poutavě předá i laické veřejnosti.  

Radka Geffertová

Radka Geffertová

Lektor psychomotorického vývoje

Radka je absolventka FTVS UK, obor fyzioterapie se specializací na nemoci pohybového aparátu, sportovní rehabilitaci a zdravotní cvičení. Vede soukromou praxi. Seznámí vás s problematikou psychomotorického vývoje a základy fyzioterapie.

Ilona Špaňhelová

Ilona Špaňhelová

Lektorka vývojové psychologie

Ilona Špaňhelová je absolventkou FF UK, obor Psychologie. Vede soukromou praxi a vyučuje na 1. LF UK.  Naučí vás vše o psychickém vývoji a dozrávání dětí a principy efektivní komunikace. 

Martin Gregora

Martin Gregora

Lektor pediatrie

Martin Gregora je absolvent LF UK s atestací pediatrie I. a II stupně, primář dětského oddělení Nemocnice Strakonice, člen pracovní skupiny dětské endokrinologie MESPE. Naučí vás jak správně pečovat o dítě během prvních měsíců a let jeho života.

Tomáš Běhounek

Tomáš Běhounek

Organizace akcí a lektor outdoorových aktivit

Tomáš je člen Vodní záchranné služby, instruktor záchrany na divoké vodě a zamrzlých vodních plochách, lektor hladinové služby a speciálních outdoorových aktivit. Přípraví vám outdoorový a teambuildingový program při kterém se rozhodně nudit nebudete.

Lenka Krpcová

Lenka Krpcová

Organizace akcí a lektorka outdoorových aktivit

Lenka je absolventkou ČZU Praha, členka VZS,  záchranářka na divoké vodě, instruktorka sportovního lezení na umělých stěnách. Podílí se na přípravě a realizaci outdoorových, teambuildingových i společenských programů.

David Svoboda

David Svoboda

Organizace akcí a lektor outdoorových aktivit

David je absolvent PřF UK, záchranář II VZS, instruktor – záchranář na divoké vodě a cvičitel vodní turistiky, potápěč CMAS*, lektor speleologie a speciálních outdoorových aktivit, dlouholetý vedoucí vodních skautů. Podílí se na přípravě a realizaci outdoorových programů.

Jiří Feix

Jiří Feix

Organizace akcí a lektor outdoorových aktivit

Jirka je dlouholetý člen SDH, lezec záchranář a instruktor lezení, lektor skialpinismu a lavinové i ledovcové záchrany. Dostanete se s ním nejen na skálu či slanit z mostu, ale provede vás i podzemím. Účastnil se povodní u nás i v Polsku a podílí se na specializačních kurzech vodní záchrany.

 

Pavel Svoboda

Pavel Svoboda

Organizace akcí a lektor outdoorových aktivit

Pavel je absolvent PřF UK, člen VZS a vedoucí vodních skautů. Je lektorem záchrany na divoké vodě a cvičitel vodní turistiky, lektor speleologie a speciálních outdoorových aktivit. Podílí se na přípravě a realizaci outdoorových programů i kurzů první pomoci.

Ivo Danilevič

Ivo Danilevič

Organizace akcí a lektor outdoorových aktivit

Ivoš je absolvent FTVS UK, reprezentant a olympionik – pilot-trenér bobu, učitel plavání a bývalý reprezentant vodního záchranářského sportu, kapitán sportovních plachetnic, lektor nádechového potápění. Podílí se na realizaci outdoorových akcí.

Filip Štupl

Filip Štupl

Organizace akcí a lektor outdoorových aktivit

Filip je absolventem VOŠ - fyzioterapeut. Žije outdoorem po celý rok a přináší do akcí vždy novou energii.  Podílí se na přípravě a realizaci outdoorových i firemních programů.

Naši partneři

Reference

ExxonMobil     Česká pojišťovna     GUMOTEX Rescue systems     Microsoft     Hard Rock Cafe     VOG     Trask Solutions     Harley’s Bar Praha    Dittmann Consulting     Aquapark Olomouc     Colins Jacht Club     Energie – stavební a báňská     Puncovní úřad     Harley Davidson Praha-Klasik Moto     Dentpro     Česká asociace dětské jógy     Aliance dětského plavání     Erpet Medical     BABYLON promotion service     Solar Turbines EAME     Sportovní areály města Kladno     Dentální centrum Podkovka     IMA Production     Etimos Human     Stem/Mark     Wellness Kuřim     Lafonte     Perfetti Van Melle     Cigler Marani Architects     Green Valley     Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra     Nutricia     Roche     NYS Škola jachtingu     Česká zemědělská univerzita – katedra sportu     Radisson Blu Alcron Praha     Agama diving     Marina Orlík     Hilton Praha     PPomoc ČR     Laickápomoc.cz     Základní a mateřské školy     Úřady Městských částí a obce     Hasičské záchranné sbory a SDH     Městské a obecní policie     a další …

Buďte s námi v kontaktu

Adresa

BALIC s.r.o. – Basic Lifesaving Competence

Internacionální 1225/19, 165 00 Praha 6

tel.: +420 777 158 767 , +420 603 244 100

e-mail: balic@balic.cz, info@balic.cz

IČ: 60199199 DIČ: CZ60199199

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 24940

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu 2900200111/2010

IBAN: CZ9020100000002900200111

SWIFT: FIOBCZPP

Navštivte nás také na facebooku:

face

KONTAKTUJTE NÁS

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Kód
captcha

Opište kód