Zdravotník zotavovacích akcí

TERMÍNY KURZŮ

Povinná kvalifikace k vykonávání funkce zdravotníka:
a) zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty
b) škol v přírodě, organizovaných orgány resortu školství

Doporučená kvalifikace pro všechny pedagogické pracovníky, vychovatele, trenéry, cvičitele i další osoby, které se účastní nebo zajišťují organizované akce v rámci kurzů, rekreací i sportovních soutěží pro děti a mládež.

Požadavky na přijetí do kurzu:
– věk 18 let
– zdravotní a psychická způsobilost
– minimálně středoškolské vzdělání – nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program v oborech zdravotnictví nebo pedagogika nebo tělesná kultura, tělovýchova a sport
– plavecká zdatnost

Hodinová dotace kurzu:
41 hodin

Cena kurzu:
3.500,00 Kč

Znalosti a dovednosti absolventa rekvalifikačního kurzu:
– ošetřovatelská péče dospělým a dětem při vzniklých život neohrožujících onemocněních v rámci zotavovacích a pobytových akcí a znalost základních epidemiologických a hygienických opatřeních v rámci prevence a eliminace šíření nákaz
– poskytování okamžité první pomoc ve vážných a život ohrožujících stavech včetně provádění základních život zachraňujících úkonů a použití resuscitační masky
– poskytování základní neodkladné první pomoci, přivolání odborné pomoci a péče o postiženého do příjezdu této pomoci
– znalost základů záchranných technik pro záchranu tonoucích ve vodním prostředí mělkého / hlubokého bazénu a otevřené vody včetně základních technik stabilizace tonoucího s poraněnou páteří

ZPĚT

 

Kontaktujte nás zde