TERMÍNY KURZŮ       

Vodní záchranář na vodních plochách a tocích zajišťuje bezpečnost jejich uživatelů, usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a je-li nezbytné, je připraven vykonat příslušný záchranný zásah. 

 Požadavky na přijetí do kurzu:
věk 18 let
– dobrý zdravotní stav  

středoškolské vzdělání – nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program v oborech zdravotnictví nebo tělesná kultura, tělovýchova a sport.

 Hodinová dotace kurzu:
– 150 hodin

Cena kurzu:
12000,00 Kč

Znalosti a dovednosti absolventa rekvalifikačního kurzu:
– záchrana tonoucích a poskytování předlékařské první pomoci – poskytování první pomoci a provádění základních život zachraňujících úkonů, vč. použití resuscitační masky, dýchacího vaku, AED i záchranných a vyprošťovacích pomůcek rozšířené první pomoci, záchranné techniky pro vodní prostředí vč. stabilizace tonoucího s poraněnou páteří
– speciální záchranné a sebezáchranné techniky na tekoucí vodě včetně základních lanových technik a záchrany z nebezpečných jezů a podmínek povodňových stavů 
– problematika potápění se se základní potápěčskou výstrojí, potápění s přístrojem a potápěčských nehod
– ovládání pádlovacích i veslovacích plavidel na tekoucí vodě a využití malých plavidel s vlastním pohonem pro záchranné účely v podmínkách přírodních katastrof
– základy hydrologie a meteorologie
– komunikace a spolupráce v rámci přivolání odborné pomoci a fungování složek IZS 
– zajištění prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku uživatelů vodních ploch a toků 

ZPĚT