Pro uchazeče o zaměstnání realizuje rekvalifikační kurzy MŠMT nebo přípravné kurzy k autorizovaným zkouškám MŠMT NSK následujících profesí:

TERMÍNY KURZŮ

 

Rekvalifikace na základě § 3 odst. 1 písm. f) zákona c. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a podle § 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Kurzy lze vést jako přípravné pro získání profesní kvalifikace Autorizovanou zkouškou dle Národní soustavy kvalifikací / Evropského kvalifikačního rámce.

Plavčík
(prezenční studium, časová náročnost: 70h)
Pracovní činnost: Dozor, prevence a záchrana tonutí i úrazů na bazénech, aquaparcích a přírodních koupalištích dle  ČSN EN 15288.
Poznámka: Pro získání živnostenského oprávnění je nutná kvalifkace Mistr plavčí.
Více

 

Mistr Plavčí
(prezenční studium, časová náročnost: 150h (70/80h) – dle dosažené kvalifikace)
Pracovní činnost: Řízení, správa, dozor, prevence a záchrana tonutí i úrazů na bazénech, aquaparcích a přírodních koupalištích dle ČSN EN 15288.
Více

 

Záchranář na volné vodě
(prezenční studium, časová náročnost: 150h)

Pracovní činnost: Vodní záchranář – specialista hladinové služby – správa, dozor, prevence a záchrana tonutí i úrazů na přírodních koupalištích a vodních plochách, specialista záchranných složek IZS. Odpovědná osoba při zajištění bezpečnosti v rámci provozování půjčoven lodiček a podobně i dalšího vybavení, sportovních soutěží a rekreace v rámci přírodních vodních ploch. Člen dobrovolných záchranných složek při živelných pohromách.

Pracovní činnost: Vodní záchranář – specialista divoké vody – dozor, prevence a záchrana tonutí i úrazů na přírodních vodních tocích a vodních plochách, specialista záchranných složek IZS. Odpovědná osoba při zajištění bezpečnosti v rámci sportovních soutěží a rekreace na tekoucí vodě, vodácký průvodce. Člen dobrovolných záchranných složek při živelných pohromách.
Více

 

Instruktor plavání
(prezenční studium, časová náročnost: 150h)
Pracovní činnost: Instruktor plavání připravuje, realizuje a vyhodnocuje lekce plavání pro děti, mládež a dospělé.
Více

 

Instruktor dětského plavání
(prezenční studium, časová náročnost: 150h)
Pracovní činnost: Instruktor dětského plavání organizuje a vede kurzy plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku.
Více

 

Rekvalifikace na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Zdravotník zotavovacích akcí
(prezenční studium, časová náročnost: 41h)
Pracovní činnost: Vykonávání funkce zdravotníka: a) zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty b) škol v přírodě, organizovaných orgány resortu školství
Více