Rekvalifikační a akreditované kurzy

edu1

 

Rekvalifikační kurzy
Na základě akreditace MŠMT ČR provádíme rekvalifikační kurzy Zdravotník zotavovacích akcí a přípravné kurzy pro autorizované zkoušky kvalifikací Plavčík, Mistr plavčí, Záchranář na volné vodě, Instruktor plavání, Instruktor dětského plavání. 

Více informací o rekvalifikačních kurzech

 

Autorizované zkoušky k profesním kvalifikacím
Na základě autorizace MŠMT ČR, podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování výsledků dalšího vzdělávání, provádíme zkoušky z profesních kvalifikací Plavčík, Mistr plavčí, Instruktor plavání, Instruktor dětského plavání a vydáváme o tom zákonem stanovená osvědčení. 

Více informací o autorizovaných zkouškách

 

Akreditované kurzy
Na základě akreditace MŠMT ČR organizujeme kurzy v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) podle zákona č. 563/2004 Sb. Dále provádíme akreditované kurzy pro profesní organizace Unie fyzioterapeutů (UNIFY), Českou asociaci sester (ČAS), Českou stomatologickou komoru (ČSK) a další. 

Více informací o akreditovaných kurzech

 

Kontaktujte nás zde