Kurzy pro firmy a veřejnost

Realizujeme školení pro firmy, jednotlivce i širokou veřejnost v oblasti první pomoci, záchrany a vodní záchrany. Klademe velký důraz nejen na teoretickou přípravu, ale zejména na důkladné praktické osvojení potřebných znalostí a dovedností přímo v terénu! Kurzy jsou vedeny  profesionálními záchranáři zážitkovou metodou s kvalitními výukovými pomůckami.
Kurzy připravujeme i přímo na míru podle požadavků klienta a lze je zorganizovat také jako teambuildingovou akci.

 

Kurzy první pomoci

Nabízíme školení první pomoci a praktické záchrany včetně modelových situací. Školení zajišťujeme v českém i anglickém jazyce.

Základy první pomoci – život zachraňující úkony
(blok A, rozsah 3 hodiny)

Základy první pomoci – závažné stavy
(blok B, rozsah 2 hodiny)

Základy první pomoci dětem
(rozsah 5 hodin)

Kurz obsluhy AED / automatizovaného externího defibrilátoru
(rozsah 2 hodiny)

Záchranářské minimum – základní norma 
(rozsah 12 hodin)

Modelové cvičení záchrany v reálném prostředí pracoviště
(rozsah od 4 hodin)

 

Záchranářské kurzy

Realizujeme záchranářské výcviky a veřejná cvičení praktické pomoci ve specifických prostředích – na vodě, ledu a horách.

Záchranářské minimum a kurz vodní záchrany včetně poranění páteře
dle TNV 940920-1 (rozsah 16 hodin)

Záchrana na vodním toku
vodní záchrana a sebezáchrana, záchrana z nebezpečného jezu, záchrana pro mimořádné situace – povodňové stavy (rozsah od 8 hodin)

Záchrana na vodní ploše
záchrana tonoucích a sebezáchrana osvojení bezpečnostních postupů v krizových situacích a využití plavidla k záchraně (rozsah od 12 hodin)

Kurz záchrany a přežití na moři dle standardu ISAF
včetně praktických nácviků použití záchranných vest, ostrůvku a hašení požáru (certifikovaný kurz, rozsah 16 hodin)

Kurzy záchrany potápěče
pro všechny potápěčské kvalifikace formou krizových situací při potápění (rozsah 10 hodin)

Kurz potápěč záchranář
pro potápěče s minimální kvalifikací P∗∗/Rescuediver (rozsah 40 hodin)

Záchrana na zamrzlých vodních plochách
záchrana z ledu a používání speciálních a improvizovaných záchranných prostředků, problematika hypotermie a omrzlin (rozsah 12 hodin)

Záchrana v horském prostředí
specifika záchrany v nepřístupném prostředí a řešení situací s omezenými záchrannými prostředky s využitím improvizace, základní lavinová či ledovcová záchranu, improvizované transporty a spolupráce s leteckou záchranou službou (rozsah od 12 hodin)

 

Ostatní kurzy

Kurz vedení plavidel k získání průkazu VMP
vůdce malého plavidla včetně ověření praktických dovedností, OPD kategorie M, S, (rozsah od 8 hodin)

 

Kontaktujte nás zde