TERMÍNY KURZŮ       

Plavčík na bazénech, koupalištích a aquaparcích zajišťuje bezpečnost návštěvníků těchto zařízení, usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a je-li nezbytné, je připraven vykonat příslušný záchranný zásah.

Požadavky na přijetí do kurzu:
věk 18 let
– dobrý zdravotní stav  

 minimálně středoškolské vzdělání – nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program v oborech zdravotnictví nebo tělesná kultura, tělovýchova a sport.

 Hodinová dotace kurzu:
70 hodin

Cena kurzu:
5.000,00 Kč

Znalosti a dovednosti absolventa rekvalifikačního kurzu:
– záchrana tonoucího – záchranné techniky tonoucího pro vodní prostředí mělkého i hlubokého bazénu nebo koupaliště, včetně základních technik stabilizace tonoucího s poraněnou páteří i s využitím pomůcek pro fixaci páteře, komunikace a součinnost se složkami IZS
– problematika potápění se se základní potápěčskou výstrojí a problematika barotraumat při plaveckých činnostech a potápění s přístrojem
– poskytování předlékařské první pomoci při stavech ohrožujících život nebo zdraví osob a provádění základních život zachraňujících úkonů, včetně použití resuscitační masky a dýchacího vaku
– zajišťování prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení
– dohled nad provozem umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků v souladu s ČSN EN 15288

Pro pomocný personál nabízíme základní kurzy Záchranářské minimum pro bazény a koupaliště.

ZPĚT