TERMÍNY KURZŮ       

Mistr plavčí na bazénech, koupalištích a aquaparcích koordinuje, kontroluje a zajišťuje bezpečnost návštěvníků zařízení, usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a v případě nutnosti organizuje, řídí a vykonává příslušný záchranný zásah.

 Požadavky na přijetí do kurzu:
věk 18 let
– dobrý zdravotní stav  

středoškolské vzdělání a platnou kvalifikaci “plavčík” – nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program v oborech zdravotnictví nebo tělesná kultura, tělovýchova a sport.

 Hodinová dotace kurzu:
150 hodin

80 hodin pro držitele kvalifikace plavčík  

Cena kurzu:
8.000,00 Kč
4.000,00 Kč (pro držitele kvalifikace plavčík)  

Znalosti a dovednosti absolventa rekvalifikačního kurzu:
– řízení a koordinace záchrany tonoucího – záchranné techniky tonoucího pro vodní prostředí mělkého i hlubokého bazénu nebo koupaliště, včetně základních technik stabilizace tonoucího s poraněnou páteří i s využitím pomůcek pro fixaci páteře, komunikace a součinnost se složkami IZS
– problematika potápění se se základní potápěčskou výstrojí a problematika barotraumat při plaveckých činnostech a potápění s přístrojem
– řízení a koordinace poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby mistrů plavčích – poskytování první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví osob a provádění základních život zachraňujících úkonů, včetně použití resuscitační masky a dýchacího vaku
– řízení a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení
– řízení a koordinace vykonávání dohledu nad provozem umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků v souladu s normou  TNV 94 0920-1 z roku 2010

Pro pomocný personál nabízíme základní kurzy Záchranářské minimum dle ČSN EN 15288.

ZPĚT