Pro školky, základní i střední školy organizujeme zážitkové a preventivní kurzy první pomoci, záchrany a sebezáchrany. Program je vhodný i pro tábory nebo rodinné dny organizované firmami, spolky či orgány samosprávy. Obsah a rozsah přizpůsobujeme velikosti i věku účastníků.

Jsme partnery projektu Bezpečné dětství – u vody bez nehody (www.uvodybeznehody.cz), zaměřeného na prevenci tonutí, osvětu poskytování první pomoci a bezpečného pobytu u vody.

 

Kurzy první pomoci

Nabízíme školení první pomoci a praktické záchrany včetně modelových situací. Školení zajišťujeme v českém i anglickém jazyce.

Základy první pomoci – život zachraňující úkony
(rozsah 2 hodiny)

Základy první pomoci – závažné stavy
(rozsah 2 hodiny)

Cvičení první pomoci – modelové situace a první pomoc v praxi
(rozsah 5 hodiny)

 

Kurzy vodní záchrany a sebezáchrany

Bezpečný pobyt u vody a základy vodní záchrany
(rozsah 2 hodiny)

Nácvik vodní záchrany a sebezáchrany (bazén)
(rozsah 2 hodiny)