TERMÍNY KURZŮ       

Instruktor plavání připravuje, realizuje a vyhodnocuje lekce plavání pro děti, mládež i dospělé s cílem rozvíjet jejich základní plavecké dovednosti a plaveckou lokomoci.

 Požadavky na přijetí do kurzu:
věk 18 let
– dobrý zdravotní stav  

středoškolské vzdělání – nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program v oborech ošetřovatelství, zdravotnictví nebo tělesná kultura, tělovýchova a sport, kinantropologie nebo mimoškolní pedagogika.

 Hodinová dotace kurzu:
150 hodin

Cena kurzu:
12.000 Kč

Znalosti a dovednosti absolventa rekvalifikačního kurzu:
– příprava, organizace a vedení lekce plavání pro děti, mládež i dospělé
– stanovení základních didaktických postupů a metod k výuce plaveckých dovedností u účastníků kurzu, sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk klientů
– znalost techniky plaveckých způsobů a didaktiky plavání
– orientace v anatomii, fyziologii a kineziologii člověka a pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů plavání 
– poskytování první pomoci a zajištění bezpečnosti a prevence úrazů při plavecké výuce, zná záchranné techniky tonoucího v mělkém bazénu v rozsahu zdravotnického minima pro bazény v souladu s normou TNV 2010

ZPĚT