Instruktor dětského plavání

TERMÍNY KURZŮ       

Instruktor dětského plavání připravuje, realizuje a vyhodnocuje lekce plavání pro děti v kojeneckém, batolecím a předškolním věku s cílem zorganizovat dítěti přiměřený pohybový program s ohledem na správný psychomotorický vývoj dítěte.

 Požadavky na přijetí do kurzu:
věk 18 let
– dobrý zdravotní stav  

středoškolské vzdělání – nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program v oborech ošetřovatelství, zdravotnictví nebo tělesná kultura, tělovýchova a sport, fyzioterapie nebo mimoškolní pedagogika.

 Hodinová dotace kurzu:
– 150 hodin

Cena kurzu:
16500,00 Kč

Znalosti a dovednosti absolventa rekvalifikačního kurzu:
– příprava, organizace a vedení lekce dětského plavání, sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk dětí
– stanovení základních didaktických postupů a metod k výuce plaveckých dovedností  
– znalost základů pediatrie, psychologie, psychomotorického vývoje kojenců, batolat a dětí předškolního věku, techniky manipulace s dítětem
– orientace v anatomii, fyziologii a kineziologii člověka a pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů dětského plavání 
– poskytování první pomoci a zajištění bezpečnosti a prevence úrazů při plavecké výuce, zná záchranné techniky tonoucího v mělkém bazénu v rozsahu zdravotnického minima pro bazény v souladu s normou TNV 2010 

ZPĚT

 

Kontaktujte nás zde