Vzdělávací semináře

edu2

Realizujeme školení pro jednotlivce, firmy, školy, jednotlivce i širokou veřejnost. Vedle rekvalifikačních a akreditovaných programů, organizujeme základní a specializační kurzy v oblasti první pomoci a záchrany, BOZP, sportu a rozvoje dovedností dětí. 

Nabízíme konzultace, odborná vyjádření a znalecké posudky k vyhodnocení rizik  v rámci bazénů, koupališť i přírodních vodních ploch, při zajištění sportovních aktivit nejen ve vodním prostředí a BOZP i vodní záchranářské činnosti ve spolupráci se soudním znalcem Mgr. Janem Sedláčkem – www.znalec-vodnizachrana.cz 

Klademe velký důraz nejen na teoretickou přípravu, ale zejména na důkladné praktické osvojení potřebných znalostí a dovedností! Kurzy jsou vedeny zážitkovou metodou s kvalitními výukovými pomůckami .

 

Kurzy první pomoci

Nabízíme školení první pomoci pro firmy, školy, školky, odbornou i laickou veřejnost. Pro právnické a podnikající fyzické osoby poskytujeme komplexní služby na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Školení zajišťujeme v českém a anglickém jazyce.

Více o kurzech první pomoci

 

Záchranářské kurzy

Realizujeme záchranářské výcviky a veřejná cvičení praktické pomoci ve specifických prostředích – na vodě, ledu a horách, pro zájmové skupiny i veřejnost.

Více o kurzech záchrany

 

Kontaktujte nás zde