Rekvalifikační kurzy

V rámci rekvalifikačních kurzů uchazečů o zaměstnání zajišťujeme níže uvedené kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, na které průběžně vypisujeme termíny.

TERMÍNY KURZŮ

 

Rekvalifikace na základě § 3 odst. 1 písm. f) zákona c. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a podle § 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Plavčík
(prezenční studium, časová náročnost: 70h)

Pracovní činnost: Dozor, prevence a záchrana tonutí i úrazů na bazénech, aquaparcích a přírodních koupalištích dle normy TNV 2010.

Poznámka: Pro získání živnostenského oprávnění je nutná kvalifkace Mistr plavčí.

Více

 

Mistr Plavčí
(prezenční studium, časová náročnost: 150h (70/80h) – dle dosažené kvalifikace)

Pracovní činnost: Řízení, správa, dozor, prevence a záchrana tonutí i úrazů na bazénech, aquaparcích a přírodních koupalištích dle normy TNV 2010.

Více

 

Záchranář na volné vodě
(prezenční studium, časová náročnost: 150h)

Pracovní činnost: Vodní záchranář – specialista hladinové služby – správa, dozor, prevence a záchrana tonutí i úrazů na přírodních koupalištích a vodních plochách, specialista záchranných složek IZS. Odpovědná osoba při zajištění bezpečnosti v rámci provozování půjčoven lodiček a podobně i dalšího vybavení, sportovních soutěží a rekreace v rámci přírodních vodních ploch. Člen dobrovolných záchranných složek při živelných pohromách.

Pracovní činnost: Vodní záchranář – specialista divoké vody – dozor, prevence a záchrana tonutí i úrazů na přírodních vodních tocích a vodních plochách, specialista záchranných složek IZS. Odpovědná osoba při zajištění bezpečnosti v rámci sportovních soutěží a rekreace na tekoucí vodě, vodácký průvodce. Člen dobrovolných záchranných složek při živelných pohromách.

Více

 

Instruktor plavání

(prezenční studium, časová náročnost: 150h)

Pracovní činnost: Instruktor plavání připravuje, realizuje a vyhodnocuje lekce plavání pro děti, mládež a dospělé.

Více

 

Instruktor dětského plavání

(prezenční studium, časová náročnost: 150h)

Pracovní činnost: Instruktor dětského plavání organizuje a vede kurzy plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku.

 

Rekvalifikace na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Zdravotník zotavovacích akcí
(prezenční / kombinované studium, časová náročnost: 40/31h)

Pracovní činnost: Vykonávání funkce zdravotníka: a) zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty b) škol v přírodě, organizovaných orgány resortu školství

Více

 

Člen první pomoci
(prezenční / kombinované studium, časová náročnost: 80/75h)

Pracovní činnost: Lektor první pomoci pro základní kurzy. Vykonávání funkce zdravotníka – poskytování rozšířené laické první pomoci v případech ohrožení života nebo zdraví osob ve firmě nebo organizaci, ve které absolvent rekvalifikačního kurzu působí. Spolupráce se záchrannými složkami.

 Více

 

Kontaktujte nás zde