Rekvalifikační a akreditované kurzy

edu1

 

Rekvalifikační kurzy
Na základě akreditace MŠMT ČR provádíme rekvalifikační kurzy podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Jedná se o kurzy Zdravotník zotavovacích akcí, Člen první pomoci, Plavčík, Mistr plavčí, Záchranář na volné vodě, Instruktor plavání, Instruktor dětského plavání a Instruktor základních pohybových aktivit. 

Více informací o rekvalifikačních kurzech

 

Autorizované zkoušky k profesním kvalifikacím
Na základě autorizace MŠMT ČR a MPSV ČR, podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování výsledků dalšího vzdělávání, provádíme zkoušky z profesních kvalifikací Plavčík, Mistr plavčí, Instruktor plavání, Chůva pro dětské koutky, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, a vydáváme o tom zákonem stanovená osvědčení. 

Více informací o autorizovaných zkouškách

 

Akreditované kurzy
Na základě akreditace MŠMT ČR organizujeme kurzy v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) podle zákona č. 563/2004 Sb. Dále provádíme akreditované kurzy pro profesní organizace Unie fyzioterapeutů (UNIFY), Českou asociaci sester (ČAS), Českou stomatologickou komoru (ČSK) a další. 

Více informací o akreditovaných kurzech

 

Kontaktujte nás zde