Člen první pomoci

TERMÍNY KURZŮ

Člen první pomoci vykonává funkci zdravotníka – poskytuje rozšířenou laickou první pomoc v případech ohrožení života nebo zdraví osob ve firmě nebo organizaci, ve které působí. Doporučená kvalifikace pro vybrané specialisty složek IZS – členy HZS, SDH, PČR, ale i pro odpovědné osoby v rámci soukromého sektoru průmyslové výroby, nebezpečných a rizikových provozů a podobně.

Stává se současně způsobilou osobou pro vedení základních kurzů první pomoci (autoškoly, zaměstnanci apod.)

Požadavky na přijetí do kurzu:
– věk 18 let
– zdravotní a psychická způsobilost
– minimálně středoškolské vzdělání

Hodinová dotace kurzu:
– 80 hodin

Cena kurzu:
4800,00 Kč

Znalosti a dovednosti absolventa rekvalifikačního kurzu:
– poskytování okamžité první pomoc ve vážných a život ohrožujících stavech včetně provádění základních život zachraňujících úkonů a použití resuscitační masky
– organizace a poskytování základní neodkladné první pomoci, přivolání odborné pomoci a péče o postiženého do příjezdu této pomoci
– zajištění bezpečnosti pro sebe i ostatní pracovníky při poskytování první pomoci
– spolupráce se záchrannou službou při jejím zásahu s ohledem na specifika konkrétního pracovního prostředí
– znalost základů záchranných technik pro záchranu tonoucích ve vodním prostředí mělkého i hlubokého bazénu a otevřené vody včetně základních technik stabilizace tonoucího s poraněnou páteří

Pro základní NV 94 0920-1

ZPĚT

 

Kontaktujte nás zde